Nowy turniej

Wysyłaj zwiadowców, aby szukali po mapie jedzenia i zdobądź jak najwięcej pakietów do 21 maja!

Skończyła się zima, ale zapasów nigdy za wiele, mój Panie! Zacznij wysyłać zwiadowców i zbierać pakiety jedzenia rozmieszczone na mapie, aby wziąć udział w turnieju. Lord z największą ilością zebranych pakietów jedzenia otrzyma wspaniałą nagrodę!

Informacje o turnieju

Nazwa: Poszukiwanie jedzenia
Cel: Zebrane pakiety jedzenia (Pakiety: https://strongholdkingdoms.gamepedia.com/Packets)
Start: 14 maj, 12:00
Koniec: 21 maj, 12:00
Minimalny wynik wymagany do otrzymania nagrody: 1000 pakietów

Czym jest turniej?

Turnieje to ograniczone czasowo wydarzenia, w których gracze rywalizują ze sobą wykonując konkretne zadanie. Zaczynając od Kontroli Kłów, turnieje będą dotyczyły różnych aspektów gry Stronghold Kingdoms, aby każdy gracz znalazł coś dla siebie!

Jestem tylko Kmiotkiem! Jak mam pokonać Księcia?

Nie musisz! Aby mieć pewność, że gracze mają równe szanse, podzieliliśmy rankingi turniejowe na kilka kategorii. Podział zależny jest od rangi danego gracza:

  • Plebejusze – gracze z rangą od Głupka wioskowego (1) do Drobnego ziemianina (11)
  • Szlachta – gracze z rangą od Wójta (12) do Barona (17)
  • Magnateria – gracze z rangą Wicehrabia (18) lub wyższą

Jak dołączyć do turnieju?

To bardzo proste! Każdy gracz dołączany jest automatycznie do turnieju, gdy tylko wykona aktywność związaną z zadaniem, np. jeśli turniej dotyczy zabijania wilków, wystarczy zabić jednego wilka, aby Twoja nazwa pojawiła się w rankingu.

Czy mogę walczyć w turnieju będąc poza domem?

Fantastyczne pytanie, Panie! Stronghold Kingdoms jest dostępne na telefony z systemem iOS i Android, więc możesz grać w każdym momencie!